71450

Животът в 100 думи. 6

6.

Вече седнали един до друг в автомобила му, за първи път от много време насам той я погледна. Но тя не си даде сметка за това. Гледаше отражението му в страничното стъкло, и то беше по-красиво, отколкото го познаваше. Силуетът на неговия профил върху прозореца се трансформираше в улица, дърво, къща, нощ и го превръщаше в един непознат. Тогава си дадоха сметка, че са приключили.

(Из Улица, дърво, къща, нощ от Ана Мария Посо)        


Bookmark and Share Животът в 100 думи. 6