71452

Животът в 100 думи. 7

7.

С напредването на нощта тялото отказва да се подчинява, чашата се олюлява в ръката, цигарата догаря в пепелника, забравена, а думите повтарят вече изреченото. Но настояваме да продължим, защото се срамуваме от утрото.


Bookmark and Share Животът в 100 думи. 7