66953

В най-лоша светлина

Следите ли обичайно политиците или го правите само за този проект?

Не съм фотожурналист. Интересуват ме като гражданин, но за С.E.N.S.U.R.A ми се наложи да ги следвам, беше ми необходимо да навляза във всекидневието им, за да добия представа от първа ръка какво се случва в местата, които обитават, за да упражняват своята власт.

Вашата критика означава ли, че според вас достигащите до нас от масмедиите образи на политиците са силно цензурирани?

Цензурират се фотографиите, новините и въобще информацията свързана с политиците, защото самите медии в по-голяма или по-малка степен са дирижирани от самите тях, независимо от политическата принадлежност. Отделен въпрос е, че дезинформацията също представлява цензура.

Според вас каква е силата на цензурата идваща от страна на изкуството?

Нямам представа, в конкретния случай чрез книгата предлагам размишление относно работата на политиците и това, в което се е превърнала политиката в нашите демократични общества.

Възнамерявате ли да продължите с този необичаен визуален език?

Възможно е, но не като самоцел, а само ако ми служи, за да създам смислено съдържание. В случая за мен по-важно е това, което искам да кажа, а не ефектът на фотографията сама по себе си.

Достигна ли е до вас реакция на някой от засегнатите в книгата ви политици?

Не, но с удоволствие бих узнал какво мислят.

1 2

Bookmark and Share В най-лоша светлина