52962

Куфар със спомени и карта с 365 страници

Годината като щастливо пътуване

 Не съм получавала готови отговори, отказвам да научавам чуждата истина и да я приемам за своя. Затова, когато търся, просто тръгвам. Пътувам. Единственият отговор на въпроса – защо съм тук? Е, защото вече знам какво е да съм на много други места. Пътуването ми помага да забравя, и да започна да мисля. Редя пъзели, които ме вдъхновяват, сменям гледката, ако не ми хареса, пренаписвам историята и се чувствам свободна.

Пътуването е филм, можеш да си купиш билет за първи ред, можеш да гледаш и крадешком, през открехнатата врата. За да пътуваш не ти е нужно нищо, сгъваш картата, пъхаш я в джоба,променяш посоката, когато решиш. Важно е да не преставаш да виждаш и да запомняш. И защото обичам споделените пътувания, пиша текстове като този. – кратко връщане към местата, които посетих през тази година.

Македония. Приказка за трудното на живота

Колелото се завъртя и омазаните с мокра глина ръце на майстора започнаха да оформят парчето пръст. Завъртя се и приказката за трудното на живота и сладостта от работата. Беше средата на януари, през малкото, зацапано прозорче снегът вече бродираше бяла  постеля. Ателието на занаятчията се намираше на няколко километра от Пробищип. Ниски тавани, кирпичени стени, дървени етажерки с десетки глинени съдове, аромат на пръст, на земя, на връщане към корените. Тук в уюта на спомените минаваха дните му, тук се раждаха стотици глинени предмети, десетилетия наред.

Студено и неуютно, това е спомена ми от няколкодневното пътуване до съседна Македония. Но пък хората бяха толкова мили и гостоприемни, че успяха да стоплят измръзналите ми сетива. Видях Кратово, град запазил толкова минало, че сам е учебник по история и вкусих топъл, домашен хляб с известната кратовска шарена сол. Качих се до Лeсновския манастир и поговорих с монах за вярата и трънливите пътища, по които стигаме до нея, за опожарената религия и затворените страници от тъмната история. Но това, което винаги ме връща в спомените от пътуването е срещата ми с майстора на грънци.

1 2 3

Bookmark and Share Куфар със спомени и карта с 365 страници