44791

„И всичко стана луна“

За мен, разказът е специален начин да „нарисуваш“ света. Ако трябва да съм точна – да започнеш да го правиш и малко преди края, да подадеш четката на читателя и той да завърши картината. Разказът е израз на лична емоция и и решението да я споделиш. Затова с малко закъснение, реших да предложа точно тази книга. Не е новина, но пък когато и да ви се случи, срещата с тази книга си струва. Поне за мен беше така!

„И всичко стана луна“,

разкази Георги Господинов

Издателство „Жанет 45“