54619

Защо плаче скалата?

Жената в черно, бавно пристъпи във вкопаната в скалата църква. Смесица от дълго таена болка, смирение и едва покълнала надежда се четеше в очите й. Наведе се и целуна поред, почернелите от времето и пламъка на свещите,  ръце на изрисуваните светци. И тя като всички други поклонници беше дошла да търси утеха, обещание за изцеление или само да се поклони, зад вратите на манастира Острог.

Когато планината опре в небето

Денят се усмихваше с последните слънчеви лъчи, преди да се обърне към срещата с нощта. Пътят се виеше стръмно, като тъмни филизи прегърнали любовно, студената снага на планината. Нагоре към върха, към белите стени на църквата и по-близо до Бог, за да чуе Той молбите на пристигащите, от всички краища поклонници.

Манастирът Острог се намира на 1700 метра надморска височина, встрани от главния път и на около 50 км. от столицата на Черна гора – Подгорица. Построен в размирните за Балканите години на XVII век, когато малкото Черногорско княжество се бори за независимостта си срещу  Османска империя, той се е превърнал в един от символите на вярата и нейното съхранение. В онези тъмни дни, гонени от османските грабители, много християни намерили закрила и убежище сред недостъпните скали на изсечената планина. Там посторили манастир и пазели вярата си.

Пътят свършва точно преди скалата да опре лице в небето. Пред дворът на двете църкви, притаили се в две малки пещери – “Св. Въведение Богородично”, на долното ниво, където са мощите на Св. Василий Острожки и “Св. Кръст” на горното, точно под гнездата на лястовиците.

Острожката обител е буквално издълбана в отвесен планински склон в Острожката планина през далечната 1665 година. Манастирът е основан от Василий, епископ на Херцеговина, по-късно обявен за светец под името Свети Василий Острожки.

1 2

Bookmark and Share Защо плаче скалата?