44488

Белязаните номади

Дълбоки корени  

Една от версиите за историята и произхода на днешните армъни, е че са наследници на древните арамеи и оттогава съхраняват непроменени както традициите, така и езика на своите предци. Арамеите са семитски народ, родината на който е Арабския полуостров. Живеели като номадски племена, занимавали се със скотовъдство – отглеждали овце и коне. Говорели помежду си на странен език, различен от шумерския и акадския, принадлежащ към групата на северозападните семитски езици. Арамейският е родствен с древноеврейският и финикийския и има сходство с арабския език. Това е версията на професора от Московския университет Юрий Крилов, за произхода на армъните, които живеят в района на Македония, Гърция, Румъния и България.

Живеели арамеите така дълги години, отглеждали стадата си и били щастливи с това, което Господ и съдбата им е отредила. Докато един ден не решили да тръгнат да търсят препитание по други земи, нови пазари и пасища за своите стада. Така навлезли на европейска територия, минавали граници, срещали хора и все пътували. За да запазят своята идентичност говорели помежду си на арамейски език, не се смесвали с друговерци и ревниво пазели своите ритуали.

Друга версия за произхода на армъните, разказва как в дълбока древност някои от непокорните тракийски племена населяващи Балканите отказали да се смесят със славяните и водели изолиран живот високо в планините на полуострова. По-малки групи се заселили в района на гръцката планина Пинд и по-късно започнали да се разселват във всички балкански държави като съхранявали своята самобитност в продължение на столетия. Години по-късно албанският град Москополе се превърнал в център на албанската общност, но през 1769 година Али Паша Янински ги прогонва, подлагайки ги на масово гонение. Оттогава започнали да се появяват в малки затворени групи на различни места по Балканите. Най-много армъни на едно място в момента живеят в Крушово. Жителите на македонския град наброяват 24 хиляди души и половината от тях са армъни.

Днес в различни области на България наричат армъните с различни имена – власи, цинцари, куцовласи, мияци, номади. Самите те се определят като армъни, ревниво пазят културата и традициите на своите предци, живеят в затворени общности, в съгласие с околните, като уважават техните традиции и ритуали. У нас наследниците на гордите армъни наброяват около 2000 и по-голямата част от тях населяват района на Велинград, Пещера, Ракитово, Дорково, Костандово, Дупница. За да се запозная с живота им, песните и историята се срещнах с няколко жени и мъже от село Дорково. Малкото китно селце сгушило се в уюта на Западните Родопи е приютило около 20 армънски семейства. Всички те живеят наравно с останалите християни и се радват на добри съседски отношения.

1 2 3 4