71042

Пътна карта за срещи с извънземни

В момента функционират 60 активни космически мисии и всяка от тях помага в търсенето на живот. „Няма универсално приета дефиниция за живот, но същестува серия характеристики, които могат да съдействат за идентифицирането на живот на друго място”, коментира Барух Блъмберг. Европейската космическа агенция се занимава с проучването и развитието на необходимите технологии вече повече от десетилетие и в момента формулира пътна карта  как да постигне откриване на извънземен живот или поне признаци на живота такъв, какъвто го познаваме, на земни екзопланети. След близо 50 години в действие не може да се твърди, че проектът SETI е постигнал успехи в търсенето на връзка с интелигентен живот. Франк Дрейк обаче не го смята за провал, а настоява, че просто към търсенето трябва да се подхожда с все по-отворено за нови опции съзнание.

Друг любопитен момент от дискусията са морално-етичните последствия от евентуална среща с живот от други планети. Какво ще се случи тогава с догмите на земните религии? „Ако срещнем по-напреднала извънземна интелигентност, това ще повлияе ли негативно върху човешкото достойнство?”, задава въпроса Тед Питърс от Лутерианския теологически семинариат в Беркли, САЩ. Не на последно място експертите се опитват да преценят и дори измерят каква ще е реакцията на населението на Земята. Въпреки че не е трудно да си представим катастрофални и ужасяващи сценарии, каквито с повече или по-малък успех са били описвани в литературата и в по-масово обозрим план, от киноиндустрията, „откриването на микробен живот в Слънчевата система или засичането на електромагнитни вълни отпреди много светлинни години е по-вероятно да бъдат приети спокойно и дори радостно”, според Алберт Харисън от департамента по психология на университета в Калифорния. Предложената в Лондон скала за измерване на реакцията варира от 0 до 10 и взима предвид четири параметра: вид живот, естество на доказателството, начин на откритие и разстояние, на което се намира откритият живот. Сумата се умножава по фактор на доверие в новината. А когато стане въпрос за новини, един от най-интригуващите въпроси е защо напоследък все по-открито се говори по теми, които доскоро бяха засекретени и недостъпни за широкото обществено мнение.

1 2

Bookmark and Share Пътна карта за срещи с извънземни