69631

Животът в 100 думи. 5

5.

Един ден Рамон Мендоса Интриаго се прибрал по-рано от работа. Заварил жена си и най-добрия си приятел. Казва, че му се е приискало да ги убие. Но стиснал зъби. Отправил се към единствената кръчма в Сан Елой. А когато бутилките се пресушили, се върнал в опразнения дом. Носел чифт биволски рога. Заковал ги над портата и написал името си. Така превърнал изневярата в идентичност и спечелил приятелите, които никога не е имал. За 6 години над 100 рога декорирали фасадата, всичките с различни имена. Днес къщата с рогата е туристическа атракция в провинция Манаби (Еквадор) и посолство на измамените.


Bookmark and Share Животът в 100 думи. 5