72323

Животът в 100 думи. 8

8.

Когато се запознах с Бланка Н., вече знаех всичко за нея. Околните бяха откраднали личния й живот и го бяха превърнали в тема за разговор. Страх ме е да не ме наранят, каза тя миналата сряда, все още колеблива в доверието си към мен, макар сега познанството ни да отмерва месеци. На което отвърнах: “Време е да престанеш да умираш заради другите и да започнеш да живееш заради себе си”. И може би тя си помисли: “Лесно е човек да дава съвети, които сам не прилага в ежедневието”. И може би аз говорех на себе си.


Bookmark and Share Животът в 100 думи. 8