72323

Животът в 100 думи. 22

22.

Аз притежавам.

Ти притежаваш.

Те ни притежават.


Bookmark and Share Животът в 100 думи. 22