72323

Животът в 100 думи. 27

27.

Атака атакува, ДПС хитрува, БСП ги купува, а България вече се римува само в минало време.


Bookmark and Share Животът в 100 думи. 27