72323

Животът в 100 думи. 28

28.
От толкова политици, загрижени за бъдещето на България, на бъдещите българи ще им трябва преводач, за да прочетат тези редове.

Bookmark and Share Животът в 100 думи. 28