72323

Другите

Тук ще ви срещам с текстовете на мои приятели, журналисти и хора, в чийто поглед върху живота и интерпретирането му безрезервно вярвам. Вие също може да участвате като коментирате или да предлагате свои текстове и нови автори.